Sa Kuwento Natin: E-Storytelling ng mga Katutubo at Orihinal na Alamat ng Filipinas

Filipino

Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa itong Agosto 2020, inihahandog ng Sentro Rizal ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) ang Sa Kuwento Natin: E-Storytelling ng mga Katutubo at Orihinal na Alamat ng Filipinas, tampok ang mga panitikang-bayang muling isinalaysay ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan na si Virgilio S. Almario.

Ang Sa Kuwento Natin ay itatampok tuwing Sabado, ika-6 ng gabi (PHT), sa Sentro Rizal – NCCA Youtube Channel ngayong buong buwan ng Agosto. Matutunghayan sa bawat kabanata ang isang kuwento mula mga katutubo at original na alamat ng Filipinas, na itatanghal naman ng iba’t ibang mga mananalaysay at ilustrador.

Inaanyayahan namin ang lahat ng Filipino tulad ng ating mga kababayan sa ibayong dagat at ang ating mga kabataan, na tangkilikin at ipamahagi ang mayamang panitikan ng ating bayan na matutunghayan dito sa E-Storytelling.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng Sentro Rizal, maaaring bumisita sa NCCA website at i-follow ang aming social media accounts: Facebook (facebook.com/nccaofficial) at Instagram (@sentrorizalph, @nccaofficial).

Sa Kuwento Natin Kabanata 1: Si Manama at si Ogassi

English

In celebration of Buwan ng Wikang Pambansa this August 2020, Sentro Rizal of the National Commission for Culture and the Arts (NCCA) presents Sa Kuwento Natin: E-Storytelling of Indigenous Filipino Tales as retold by National Artist for Literature Virgilio S. Almario.

New episodes of Sa Kuwento Natin will be released every Saturday, 6:00 PM (PHT) on the Sentro Rizal – NCCA Youtube Channel for the whole month of August. Each episode features one story from indigenous Filipino tales, presented by various storytellers and illustrators.

We invite all Filipinos especially our kababayans overseas, and the youth in general, to take delight in, and share these stories which are based on the rich narratives of our indigenous peoples.

For further information about Sentro Rizal, you may visit the NCCA website and follow our social media accounts: Facebook (facebook.com/nccaofficial) and Instagram (@sentrorizalph, @nccaofficial).

Sa Kuwento Natin Episode 1: Si Manama at si Ogassi